فیلم هندی Thappad 2020 سیلی با زیرنویس فارسی

فیلم سیلی (Thappad) درباره امریتا است که زندگی به ظاهر کامل او وقتی شوهرش یک بار به او در یک مهمانی سیلی می زند خراب می شود.