چند روش بستن شال سر

شال را کامل باز می کنیم و روی سر می گذاریم یکی از دستک ها بلندتر از دیگری است آن را بغل صورت با سنجاق فیکس می کنیم دستک کوتاه را دور گردن پیچانده و جلوی بدن می آوریم دستک بلند را از کنار صورت بالا آورده و پشت سر با سنجاق تزئینی فیکس می‌کنیم دستک کوتاه را روی دستک بلند می‌آوریم