نماشویی 09194833323 بدون داربست

شرکت نماشویی کاسپین با شماره ثبت 13773
شرکت نماشویی کاسپین ارائه کننده خدمات تعمیر و نگهداری از نمای ساختمان ها وکلیه خدمات کار در ارتفاع از سال 1389

شستن نما یا نماشویی ساختمان، تعمیر نماهای سنگی ، نقاشی نما،آب بندی نما، پیچ و رولپلاک نما، پوشش درز انقطاع،نصب شیشه در ارتفاع اهم فعالیت های شرکت می باشد

(شماره جهت ارسال عکس تلگرامی یا تماس)
09194833323


"(http://caspianservice.blog.ir/post/cleaning%20facade%20service)[نماشویی]"


http://caspianservice.blog.ir/post/facade%20cleaning