بازدید رییس مجلس از بخش ICU بیمارستان امام خمینی

رئیس مجلس شورای اسلامی به ICU کرونا بیمارستان امام خمینی تهران رفت و نظارت میدانی از روند رسیدگی به بیماران و گفتگوی بی واسطه با جهادگران خط مقدم مبارزه با کرونا داشت.