علت روشن شدن چراغ O.C در اینورترهای جوشکاری - 1 - (مهندس دستگاه خودت باش)

مهندس دستگاه خودت باش
با سری جدیدی از برنامه های آموزشی آروا درخدمت شما هستیم .

در سری برنامه های قبل علت های روشن نشدن دستگاه اینورتر جوشکاری را بررسی کردیم.

در این قسمت قصد داریم علت روشن شدن چراغ oc دستگاه اینورتر رو بررسی کنیم.

چراغ oc در دستگاه های اینورتر آروا نوعی اخطار است که به ما نشان می دهد دستگاه دچار ایراداتی شده است
.
https://arvatools.com/

توصیه می کنیم تا پایان این ویدیو همراه ما باشید تا تمام نکات را یاد بگیرید

️ ۰۲۱۶۱۶۷۲