فیلم آموزش تری دی مکس - قسمت اول

در این قسمت از آموزش تری دی مکس آریا تهران شما به صورت کلی با محیط نرم افزار تری دی مکس آشنا می شوید. همچنین با ایجاد یک شی سه بعدی ساده می و تنظیمات آن نیز آشنا خواهید شد.

مشاهده بیشتر: آموزش تری دی مکس