فن پلی آمید برج خنک کننده 02126145899

پروانه پلی آمید برج خنک کننده https://b2n.ir/841018 یکی از انواع فن کولینگ تاور است . وظیفه‌ی فن پلی آمید برج خنک کننده جابه‌جایی سیال هوا در برج خنک کننده می‌باشد . این قطعه تعداد معینی تیغه و پره دارد که با چرخش آن‌ها سیال داخل کولینگ تاور جابه‌جا می‌شود . پروانه پلی آمید کولینگ تاور از انواع فن محوری بوده و در گروه صنعتی و مهندسی تجهیز صنعت تتا تولید و پخش می‌گردد .