تست آبگرمکن صنعتی Industrial water heater

آبگرمکن صنعتی برای کاربری آبگرم مصرفی جهت استحمام، سرویس‌های بهداشتی، امور صنعتی، کارگاه های موقت و مواقع اضطراری اسکان موقت به کار می رود.
آبگرمکن صنعتی درسه نوع گازی، گازوئیلی و برقی تولید می شود.
نوع گازی و گازوئیلی آبگرمکن های صنعتی دارای راندمان پایین به نسبت نوع برقی هستند.
در این ویدئو تست آبگرمکن های صنعتی انجام شده است.