بارش‌های فراوان در سراسر کشور

تا نیمه اردیبهشت بارش‌های فراوانی در سراسر کشور پیش‌بینی می‌شود