آموزش گرامر زمان حال استمراری در انگلیسی

ما از زمان حال استمراری در انگلیسی (Present Continuous)، برای بیان کاری که هم اکنون یا در محدوده زمانی الان در حال رخ دادن است استفاده می کنیم. دقت کنید که در این زمان، معمولا افعال حالتی (stative) استفاده نمی شوند. چون این افعال بیشتر بیان کننده حالت هستند تا عمل.
در این ویدئو گرامر زمان حال استمراری را کامل توضیح داده ایم.

در ضمن مقاله متنی این آموزش را می توانید در لینک زیر بخوانید
https://feralan.com/possessive-adjectives-in-english/

همچنین برای به دست آوردن توانایی مکالمه انگلیسی به صورت کامل و روان، پیشنهاد می کنیم که در کلاس های آنلاین آموزش زبان انگلیسی سایت فرالن شرکت کنید. اطلاعات بیشتر در لینک زیر
https://feralan.com/english/