استودیو واک: "شب یلدا"

حافظ خوانی به مناسبت شب یلدا توسط خانم مریم محبوب
با تشکر از مدیریت سرای آلاک