پیام وزیر بهداشت به مناسبت افتتاح تلویزیون اینترنتی

سعید نمکی به مناسبت افتتاح تلویزیون اینترنتی «اربعین» پیام ویدئویی را منتشر کرد.