عذرخواهی مجری سیما از شوخی با پرسپولیسی‌ها؛ کل کل رسانه‌ای بود!

عبدالرضا امیراحمدی مجری برنامه «صبح بخیر ایران» بعد از حواشی شوخی خود با باشگاه پرسپولیس مجبور به عذرخواهی شد.