افزایش میلیاردی بدهی شهرداری تهران در رکود احداث پروژه‌های عمرانی

در حالی که پروژه های عمرانی شهرداری تهران طی دو سال گذشته پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته است، بدهی‌های این سازمان افزایش میلیاردی داشته است.