وضعیت وحشتناک بیمارستان ‌ها در روزهای کرونایی

بسیاری از افراد با رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی و استفاده نکردن از ماسک، جان خود و مردم را به خطر می‌اندازند.