4000 لغت انگلیسی با ترجمه فارسی - زبان ویدیو - درس 26

زبان ویدیو: در این مطلب آموزشی می توانید ویدیوی آموزش لغات درس 26 از بخش دوم مجموعه 4000 لغت ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی را همراه تمرین های کامل و متن ریدینگ با سوالات و جواب تماشا کنید.
برای تماشای ویدیوی کامل به لینک زیر مراجعه نمایید:
درس 26 مجموعه 4000 لغت انگلیسی با ترجمه فارسی