ابزارهای فالو

ابزارهای فالو در تحلیل بازارهای مالی کمک شایانی به ما میکنن و مکمل ابزارها و اندیکاتورهای پیشرفته تر هستند. من در این ویدیو مفصلا راجع به اونها بهت آموزش میدم.