روش های کنار آمدن با ویروس کرونا در مدرسه

قرار است که از امروز بچه‌ها در مدارس حاضر شوند. در این گزارش، توصیه‌های ساده اما کاربردی را برای ادامه روند آموزش با وجود این ویروس، ببینید.