حال و هوای مزار شهید حاج قاسم سلیمانی بامداد شنبه

ویدیویی از حال و هوای مزار شهید سلیمانی بامداد شنبه (۱۳ دی)