پیکان سفید آقا معلم تخته سیاه مدرسه شد!

اخیرا تصویری از یک معلم فداکار بستان‌آبادی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که در آن یکی از معلمان منطقه تیکمه‌داش در اقدامی جالب خودروی پیکان سفید خود را تابلوی نقاشی آرزوهای کودکان قرار داده است.