تفاوت اپن و جزیره آشپزخانه

یکی از سوالاتی که هنگام طراحی و یا خرید کابینت اشپزخانه مطرح میشود اینه که : اپن یا جزیره ؟
برای پی بردن به این موضوع که کدوم کاربردی تره و همچنین بررسی ویژگیهای هر دوی انها پیشنهاد میکنم مقاله جزیره آشپزخانه نوین کابین مطالعه فرمایید.