کشتی چوخه (کلیپ پنجم)

Chookhe is Kurdish wrestling that is in Federation of Rural Sports and Local Games and has international fame.
????‍♂️????????
سرفصل فعالیت‌های انجمن چوخه کشور (از اواخر سال ۹۳ تا اوایل سال ۹۸) در مورد گسترش ورزش کشتی با چوخه در سطح کشور، شبهات مطروحه و دیدگاه فدراسیون ورزش روستایی در مورد تشکیل فدراسیون ملی چوخه، با حضور رئیس انجمن چوخه کشور جناب آقای قربانعلی قائمی (۹۸/۰۱/۱۶)

✔️
کانال رسمی انجمن چوخه کشور

t.me/chukhe_ir