اپیزود ۱: مرور سریع آزمون دستیاری پزشکی

در این قسمت دکتر علی محمد فخر یاسری، مدیر مسئول جدید موسسه پارسیان دانش در مورد کتاب‌ها و مجموعه صوتی و تصویری مرور سریع، توضیحاتی را خدمت پزشکان عزیز عرض می‌نمایند.