تایپ اعداد فارسی در ورد

شما میتوانید با این روش هنگام تایپ انگلیسی اعداد انگلیسی و تایپ فارسی اعداد فارسی تایپ کنید در ویدئو توضیح داده شده که چگونه میتوانید هنگام تایپ با زبان انگلیسی هم اعداد فارسی تایپ کنید
https://123typetranslate.ir/
09334794328
09307091188
01342138255