عوامل موثر بر ایجاد تغییرات پوستی را بشناسید و از آنها پیشگیری نمایید

همه ما از ایجاد تغییرات ناخوشایندی که با گذر زمان بر روی پوست صورتمان ایجاد میشود، ناراحت میشویم، عوامل خارجی و داخلی بسیاری در بروز عارضه هایی مانند خشکی پوست، آکنه، پیری و ... موثر هستند و طبیعتا شناخت آنها تاثیر بسزایی در جلوگیری از ایجاد این تغییرات خواهد داشت. در این ویدیو برخی از مهمترین عوامل موثر بر ایجاد تغییرات پوستی را بررسی کرده ایم.