در خانواده ای مسلمان به دنیا امده ام آیا اختیار دارم دین دیگری اختیار کنم؟

پاسخ به سوال(در خانواده ای مسلمان به دنیا امده ام آیا اختیار دارم دین دیگری اختیار کنم؟) از زبان دکتر میرباقری در برنامه پرسمان شبه قرآن و معارف سیما برای مشاهده کامل برنامه به آدرس http://qurantv.ir/info/28302 مراجعه فرمایید.
https://sapp.ir/qtvirib