آموزش جالب در مدارس چین

در مدارس و آموزشگاهای چین، چطور با بازی‌های طراحی شده حس هماهنگی و همکاری را در کودکان تقویت می‌کنند.