فیلمی که محسن هاشمی با عنوان رنج‌نامه آیت‌الله رفسنجانی منتشر کرد

فیلمی که محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، با عنوان رنج‌نامه آیت‌الله هاشمی در آخرین افطار ماه رمضان منتشر کرد، ببینید.