تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا تا اواخر بهار آينده

اعلام زمان تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا تا اواخر بهار آينده