رییس بیمارستان امام خمینی: هر علائمی کروناست احتیاجی به تست pcr نیست

هر علائمی کروناست