اس.بی.یو.تاک2؛ دکتر مقصود فراستخواه؛ فرمالیسم دانشگاهی علیه علم؛ 7 اسفند 1397

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مدیریت امور هیئت علمی به منظور به اشتراک­ گذاری تجربیات اساتید دانشگاه شهید بهشتی، مجموعه­ سخنرانی ­هایی را در چهار محور آموزش، پژوهش، راهنمایی و مشاوره و ارتباط با صنعت و با عنوان اس. بی. یو. تاک برگزار می کند. این رویداد الهام گرفته از همایش جهانی تد است. برای آگاهی از رویدادهای بعدی به سایت sbu-talk.sbu.ac.ir مراجعه فرمایید.