ساخت انیمیشن با پاور پوینت جلسه اول دبیرستان هاجر

درس جلسه اول آموزش ساخت انیمیشن با پاور پوینت پیشرفته آموزشگاه فنی حرفه ای آریا تهران،
چگونگی ساخت وکتور و حالت انیمیشن به عکس پس زمینه و چگونگی قرارگیری تصاویر در پاور پوینت

آموزش ساخت انیمیشن با پاورپوینت