دکلمه زیبای قدرت محبت و مهربانی به یکدیگر

این دکلمه بسیار زیبا را تقدیم به دل مهربانتان می کنم عزیزان دلم ♥ دکلمه و دلنوشته درباره خدا