دستگاه مخمل پاش برای ماشین کارینو 09028681852

#مخملینه#آبکاری#کارینو #عراق#سلیمانیه#پودر مخمل#پودر ترک#مواد آبکاری#شلف#چوب#مخملپاش#8برد#12#برد#14#برد#العربی#تخت#پلی استر#اکلیل# خواب#گل#گیاه#مس#شیشه#09028681853#09056214815#09056214816#