آخرین آمار کرونا در 1399/6/12

تعداد بیماران مبتلا به ویروس کرونا 1858 نفر
1136 نفر در بیمارستان بستری شدند .
3693 نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند .
125 نفر از هم وطنان عزیزمان را بر اثر ابتلا به کویید 19 از دست دادیم .
21797 نفر تا کنون بر اثر ابتلا به بیماری کرونا از دست رفتند .