روغن خراطین کیابیوتی - kiabeauty.ir - 09054911314

خرید و مشاوره :

https://kiabeauty.ir/p/kharatin/
or
https://kiabeauty.ir/pc/all/oil/kharatin/

استفاده خراطین برای بانوان
روغن خراطین لب ، گونه ، صورت ، خط اخم ، خط لبخند ، برطرف کردن گودی زیر چشم ، جای جوش ، سینه ، ران ها – باسن و انواع نقاط دیگر بدن قابل استفاده میباشد روغن خراطین

استفاده خراطین برای آقایان روغن خراطین
عضله سازی (بدنسازان) ، طول و قطر آلت تناسلی قابل استفاده میباشد