تورچ | Torch راه حلی مطمئن برای آفات غلات

اسپیروکسامین موجود در ترکیب تورچ سبب شده این قارچ کش برای درمان آفات انواع غلات از جمله گندم، جو و چاودار به یک راه کار فوق العاده مؤثر مبدل شود. اسپیروکسامین در درمان بیماری های زنگ زرد، زنگ قهوه ای، لکه برگ و سفیدک پودری بسیار مؤثر است. استفاده از سم ضد قارچ تورچ در تمامی مزارع غله ضروری است. اگر در زمینه ی زراعت غلات مشغول به فعالیت هستید، این سم بی نظیر را از طریق تماس با تلفن های 09149643764 – 09146740450 سفارش دهید. سایت www.Ariasabz.com اطلاعات دقیقی در رابطه با آفات و بیماری های انواع محصولات، و روش های درمانی آن ها در اختیارتان خواهد گذاشت.