پدینگتون 1 - Paddington 2014

انیمیشن - پدینگتون 1 - Paddington 2014 - یک خرس پُرو ، در جستجوی خانه­ ای برای خود ، به لندن سفر می ­کند. اما بعد از گم شدن و تنها ماندن در ایستگاه پدینگتون ، با خانواده ی مهربان براون ، که بهشتِ موقتی را به او عرضه می­ کنند ، آشنا می شود و… - Gap.im/nama66