دیرین دیرین- قایق | کلیپ طنز

بحران کم آبی جدیه.
آب رو درست مصرف کنیم.

دیرین دیرین

کلیپ طنز , خنده دار , فان , طنز , دیرین دیرین