سایبان کششی جایگاه سوخت-سقف چادری پایانه تاکسیرانی-حقانی 09380039391-پوشش سقف کارواش-سایبان پارکینگ پادگان

شرکت معماری سازه چادری غشا
با بهره گیری از تکنولوژی غشاء پیش تنیده پلی استری با رویه PVC دارای لایه انتی UV در سراسر ایران پیشرو در ارائه خدمات مشاوره-طراحی-ساخت و اجرای بهترین ایده های سقف و سایبان مدرن چادری جهت هرنوع فضای کاربری با سابقه ای درخشان میباشد که تا کنون پروژه های متعددی در این زمینه برعهده داشته است...