دفع تضمینی شپش با شامپو دی فنوترین | D- phenothrin

شامپو ضد شپش تضمینی دی فنوترین را میتواندی برای دفع شپش و تخم شپش در مدت زمان کوتاه مورد استفاده قرار دهید
این شامپو برای سنین مختلف مورد استفاده قرار می گیرد
عوارضی برای فرد مبتلا به شپش ایجاد نمی کند و دوره درمانی بسیار کوتاهی دارد
این شامپو، شپش هایی که نسبت به سایر مواد شیمایی و یا شامپوها مقاوم شده اند را نیز از بین می برد.
برای خرید این شامپو خارجی با میهن سم تماس بگیرید
شماره های تماس:
09145562020 - 04432251817 - www.mihansam.com