کوچک شدن اقتصاد ایتالیا بر اثر کرونا

مرکز آمار ایتالیا اعلام کرد اقتصاد این کشور بر اثر کرونا، ۱۷ درصد کوچک شده است.