نخستین ویدیوی آپلود شده در یوتیوب

این ویدیو نخستین ویدیوی آپلود شد در یوتیوب توسط موسس یوتیوب است