توضیحات خلیل زاده درباره مدیرعامل و کارگزار جدید

خلیل‌زاده، رئیس هیات مدیره استقلال: شرکتی که من در مقابل انتخابش مقاومت می‌کردم، تا امروز فقط 7 میلیارد تومان پرداخت کرده/ مجبور شدیم شرکت دیگری را به عنوان کارگزار انتخاب کنیم