سیر تا پیاز واکسیناسیون سربازی

دوره سربازی یکی از مقاطع مهم در زندگی مردان بالای ۱۸ سال است. تمامی مشمولان بالای ۱۸ سال باید خود را برای گذراندن این دوره اجباری آماده کنند. البته برای اعزام به خدمت سربازی مراحل مختلفی وجود دارد.یکی از مراحل اولیه برای اعزام به خدمت سربازی، واکسیناسیون سربازی است.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/