عبارت هواتو دارم به انگلیسی - استاد محمد بوژمهرانی

????????????اینجا رو هم یه نگاهی بنداز

چطورین یا نه؟????

امشب سه تا عبارت پرکاربرد انگلیسی رو داشتیم که هر کدوم رو میتونی در جای درستش استفاده کنی????


خب????‍????
این سه تا جمله اینا بودن:????????
????I will support you : هواتو دارم، حمایتت میکنم

????Count on me : رو منم حساب کن

????I have got your back : هواتو دارم ، پشتت هستم