تفاوت کاشت ابرو موکتی با کاشت ابروی عالی

در کاشت ابرویی که به صورت طبیعی می باشد، فولیکول ها که وظیفه ساخت مو را بر عهده دارند، به جای مورد نظر منتقل می شود، ولی در کاشت ابرویی که به صورت مصنوعی انجام می شود، از تارهای مصنوعی استفاده می شود. در کاشت ابرو به صورت مصنوعی موهای کاشته شده زنده نیستند و در نتیجه رشدی ندارند. در حالی که در کاشت طبیعی ابرو، موهای کاشته شده طبیعی هستند و رشد می کنند و همچون ابروهای طبیعی می باشند.
شماره تلفن ها جهت مشاوره:
021-88195743
0912-3026682
همچنین می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید.

https://arshidabeauty.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88/