کارگاه نهج البلاغه در خانه- قسمت چهارم از حکمت چهارم-12

کارگاه نهج البلاغه در خانه- قسمت چهارم از حکمت چهارم
با موضوع : گردنه های گناهان
معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مدرس حاج آقا محمودی