اعلام شیوه جدید پذیرش بیماران در مراکز درمانی

بر اساس شیوه جدید پذیرش بیماران در مراکز درمانی دارو به بیمار تزریق و مراحل بعدی در خانه پیگیری می‌شود.