آهنگ برگرد بیا از مهدی مقدم

متن آهنگ برگرد بیا از مهدی مقدم
وقتی نیستی خونه صدای تو
با خودم حرف میزنه به جای تو
هی قدم میزنم و اشک میریزم
نمیدونی پر قصه ام عزیزم
میشینم سر روی زانو میزارم
به خدا دیگه دارم کم میارم